ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ อ่านต่อ

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

 รายละเอียดและภาพบรรยากาศโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่ปรับลดไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ่านต่อ

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่ปรับลดไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่ปรับลดไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ ห้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้บริษัท BJC อ่านต่อ

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้บริษัท BJC

รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้บริษัท BJC

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพี่น้องของเรา” อ่านต่อ

โครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพี่น้องของเรา”

 ภาพบรรยากาศการมอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือค่าชุดนักเรียน โครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพี่น้องของเรา”

โครงการ “กล่องปันอิ่ม” สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อ่านต่อ

โครงการ “กล่องปันอิ่ม” สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 รวมภาพจากโครงการ “กล่องปันอิ่ม”สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ “ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ปี 2564 อ่านต่อ

โครงการ “ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ปี 2564

 รวมภาพบรรยากาศ โครงการ “ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ปี 2564

ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี2021 อ่านต่อ

ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี2021

 รวมภาพ โครงการ “ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 2 ปี2021 มอบผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ปรุงอาหารและแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19