ซอสปรุงรสฝาเหลือง

ซอสปรุงรสฝาเหลือง ตราภูเขาทอง 110 ml

จุดเด่น

 1. เป็นซอสปรุงรสเกรดพรีเมี่ยมจากซอสถั่วเหลืองถึง 84%
 2. เป็นซอสปรุงรสสำหรับเหยาะจิ้ม กลิ่นจะหอมเป็นพิเศษแม้ไม่ต้องนำไปปรุงผ่านความร้อน
 3. (3NO) ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ไม่มีสารกันเสียและไม่เติมผงชูรสMSG

ส่วนประกอบสำคัญ

ซอสถั่วเหลือง (โปรตีน19%) 84% น้ำตาล 5% เกลือ 3%

อายุสินค้า : (shelf life) 36 เดือน (3 ปี)

เมนู : เหมาะอย่างยิ่งกับเมนูไข่ต่างๆเป็นซอสสำหรับตั้งประจำโต๊ะอาหารเพื่อเหยาะจิ้มเพิ่มรสชาติให้กับทุกเมนู

ซอสปรุงรสฝาเหลือง ตราภูเขาทอง 210 ml.

จุดเด่น

 1. เป็นซอสปรุงรสเกรดพรีเมี่ยมจากซอสถั่วเหลืองถึง 84%
 2. เป็นซอสปรุงรสสำหรับเหยาะจิ้ม กลิ่นจะหอมเป็นพิเศษแม้ไม่ต้องนำไปปรุงผ่านความร้อน
 3. (3NO) ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ไม่มีสารกันเสียและไม่เติมผงชูรสMSG

ส่วนประกอบสำคัญ

ซอสถั่วเหลือง (โปรตีน19%) 84% น้ำตาล 5% เกลือ 3%

อายุสินค้า : (shelf life) 36 เดือน (3 ปี)

เมนู : เหมาะอย่างยิ่งกับเมนูไข่ต่างๆเป็นซอสสำหรับตั้งประจำโต๊ะอาหารเพื่อเหยาะจิ้มเพิ่มรสชาติให้กับทุกเมนู

ซอสปรุงรสฝาเหลือง ตราภูเขาทอง 600 ml

จุดเด่น

 1. เป็นซอสปรุงรสเกรดพรีเมี่ยมจากซอสถั่วเหลืองถึง 84%
 2. เป็นซอสปรุงรสสำหรับเหยาะจิ้ม กลิ่นจะหอมเป็นพิเศษแม้ไม่ต้องนำไปปรุงผ่านความร้อน
 3. (3NO) ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ไม่มีสารกันเสียและไม่เติมผงชูรสMSG

ส่วนประกอบสำคัญ

ซอสถั่วเหลือง (โปรตีน19%) 84% น้ำตาล 5% เกลือ 3%

อายุสินค้า : (shelf life) 36 เดือน (3 ปี)

เมนู : เหมาะอย่างยิ่งกับเมนูไข่ต่างๆเป็นซอสสำหรับตั้งประจำโต๊ะอาหารเพื่อเหยาะจิ้มเพิ่มรสชาติให้กับทุกเมนู

ซอสปรุงรสฝาเหลือง ตราภูเขาทอง 4.8 L

จุดเด่น

 1. เป็นซอสปรุงรสเกรดพรีเมี่ยมจากซอสถั่วเหลืองถึง 84%
 2. เป็นซอสปรุงรสสำหรับเหยาะจิ้ม กลิ่นจะหอมเป็นพิเศษแม้ไม่ต้องนำไปปรุงผ่านความร้อน
 3. (3NO) ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ไม่มีสารกันเสียและไม่เติมผงชูรสMSG

ส่วนประกอบสำคัญ

ซอสถั่วเหลือง (โปรตีน19%) 84% น้ำตาล 5% เกลือ 3%

อายุสินค้า : (shelf life) 24 เดือน

เมนู : เหมาะอย่างยิ่งกับเมนูไข่ต่างๆเป็นซอสสำหรับตั้งประจำโต๊ะอาหารเพื่อเหยาะจิ้มเพิ่มรสชาติให้กับทุกเมนู