โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2566 บริจาคผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

 รายละเอียดโครงการ

วันที่  5 กรกฎาคม 2566

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองจำนวน 100 ลัง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศรวมมูลค่า 49,600 บาท

 

- ซอสภูเขาทอง  - เพราะทุกจานมีเรื่องราว