โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

 รายละเอียดโครงการและภาพบรรยากาศมอบผลิตภัณฑ์ให้ สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่  27 เมษายน 2566 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง มูลค่า 14,724  บาท  ให้คุณไพบูณร์  พินเที่ยง กำนัน ต.ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการเพื่อมอบให้สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ  ในการทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จัดกีฬาพื้นบ้านแข่งขันกีฬาเปตอง และทำบุญวันสงกรานต์