ซีอิ๊วญี่ปุ่น

ซีอิ๊วญี่ปุ่น ตราคินซัน 10 ml

จุดเด่น

ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วในกลุ่มนี้เป็นน้ำซีอิ๊วที่ผ่านการหมักโดยวิธีธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการทางด้านเคมีในการผลิต ใช้ข้าวสาลีเป็นองค์ประกอบหลัก มีประโยชน์ต่อร่างกายมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ไม่มีสารกันเสียและไม่เติมผงชูรส

ส่วนประกอบสำคัญ

ถั่วเหลือง 40% น้ำเกลือ 34.9% ข้าวสาลี 20% น้ำตาล 5%

อายุสินค้า (shelf life)   12 เดือน

ซีอิ๊วญี่ปุ่น ตราคินซัน 500 ml

จุดเด่น

ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วในกลุ่มนี้เป็นน้ำซีอิ๊วที่ผ่านการหมักโดยวิธีธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการทางด้านเคมีในการผลิต ใช้ข้าวสาลีเป็นองค์ประกอบหลัก มีประโยชน์ต่อร่างกายมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ไม่มีสารกันเสียและไม่เติมผงชูรส

ส่วนประกอบสำคัญ

ถั่วเหลือง 40% น้ำเกลือ 34.9% ข้าวสาลี 20% น้ำตาล 5%

อายุสินค้า (shelf life)   12 เดือน

ซีอิ๊วญี่ปุ่น ตราคินซัน 1 L

จุดเด่น

ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วในกลุ่มนี้เป็นน้ำซีอิ๊วที่ผ่านการหมักโดยวิธีธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการทางด้านเคมีในการผลิต ใช้ข้าวสาลีเป็นองค์ประกอบหลัก มีประโยชน์ต่อร่างกายมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ไม่มีสารกันเสียและไม่เติมผงชูรส

ส่วนประกอบสำคัญ

ถั่วเหลือง 40% น้ำเกลือ 34.9% ข้าวสาลี 20% น้ำตาล 5%

อายุสินค้า (shelf life)   12 เดือน

ซีอิ๊วญี่ปุ่น ตราคินซัน 5 L

จุดเด่น

ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วในกลุ่มนี้เป็นน้ำซีอิ๊วที่ผ่านการหมักโดยวิธีธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการทางด้านเคมีในการผลิต ใช้ข้าวสาลีเป็นองค์ประกอบหลัก มีประโยชน์ต่อร่างกายมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ไม่มีสารกันเสียและไม่เติมผงชูรส

ส่วนประกอบสำคัญ

ถั่วเหลือง 40% น้ำเกลือ 34.9% ข้าวสาลี 20% น้ำตาล 5%

อายุสินค้า (shelf life)   12 เดือน