ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

 รายละเอียดโครงการและภาพบรรยากาศมอบผลิตภัณฑ์ให้ สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชน หมู่ที่ 5 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง อ่านต่อ

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชน หมู่ที่ 5 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง

 รายละเอียดโครงการและภาพบรรยากาศ แจกถุงยังชีพ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชน ต. ท้ายบ้าน อ่านต่อ

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชน ต. ท้ายบ้าน

 รายละเอียดโครงการและภาพบรรยากาศ ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบผลิตภัณฑ์ใส่ในถุงยังชีพ

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชนซอยนกแก้ว อ่านต่อ

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชนซอยนกแก้ว

 รายละเอียดโครงการและภาพบรรยากาศ กิจกรรมออกโรงทาน ปี2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนออกโรงทาน

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชนคลองศาลาแดง อ่านต่อ

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชนคลองศาลาแดง

รายละเอียดโครงการและภาพบรรยากาศ ร่วมงานรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ,ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง และเลี้ยงอาหารกลางวัน