โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2566 บริจาคผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองจำนวน ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนเทศกาลเทกระจาด

 รายละเอียดโครงการ

วันที่  21 สิงหาคม 2566

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองจำนวน 93 ลัง ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนเทศกาลเทกระจาดประจำปี 2566 จัดถุงยังชีพแจกผู้ยากไร้ จำนวน 1,500 ชุด รวมมูลค่า 50,000 บาท

 

- ซอสภูเขาทอง   - เพราะทุกจานมีเรื่องราว