ผลิตภัณฑ์ส่งออก

ซีอิ๊วญี่ปุ่น

ซีอิ๊วญี่ปุ่น

ซีอิ๊วญี่ปุ่น ตราคินซัน

ซอสพริกศรีราชา

ซอสพริกศรีราชา

 ศรีราชา เป็นซอสพริกแบบหนึ่งของไทย ตั้งชื่อตามอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี