น้ำส้มสายชูกลั่น

น้ำส้มสายชูกลั่น 5% 200 ml.

จุดเด่น

 1. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูกลั่นมาจากกระบวนการผลิตโดยวิธีธรรมชาติได้จากการนำเอทิลแอลกอฮอล์หมักกับ จุลินทรีย์เพื่อให้ได้กรดน้ำส้มที่บริสุทธิ์ใส ไม่มีตะกอน ให้รสชาติเปรี้ยว
 2. ไม่เติมสารกันเสียไม่มีกรดกำมะถันไม่แต่งสีกลิ่นหรือรสสังเคราะห์แต่อย่างใดจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

ส่วนประกอบ

กรดน้ำส้ม 5%

อายุสินค้า : (shelf life) 36 เดือน

เมนู : เหมาะ กับการปรุงรส และ ใช้หมักดองผัก ผลไม้ต่างๆ ใช้ปรับอาหารให้เป็นกรด(Acidifier) ปรุงแต่ง อาหาร ให้มีรสชาติ ใช้ล้างสารพิษจากผักและผลไม้ ช่วยดับกลิ่น ในตู้ไมโครเวฟ หรือใส่ในข้าวเวลาหุง ข้าวจะร่วนซุยหุง ขึ้นหม้อ นอกจากนี้ยังใช้แช่ผักให้ดูสดน่ารับประทาน ช่วยให้เนื้อนุ่มเมื่อนำมาใช้ในการหมัก

น้ำส้มสายชูกลั่น 5% 500 ml

จุดเด่น

 1. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูกลั่นมาจากกระบวนการผลิตโดยวิธีธรรมชาติได้จากการนำเอทิลแอลกอฮอล์หมักกับ จุลินทรีย์เพื่อให้ได้กรดน้ำส้มที่บริสุทธิ์ใส ไม่มีตะกอน ให้รสชาติเปรี้ยว
 2. ไม่เติมสารกันเสียไม่มีกรดกำมะถันไม่แต่งสีกลิ่นหรือรสสังเคราะห์แต่อย่างใดจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

ส่วนประกอบ

กรดน้ำส้ม 5%

อายุสินค้า : (shelf life) 36 เดือน

เมนู เหมาะ กับการปรุงรส และ ใช้หมักดองผัก ผลไม้ต่างๆ ใช้ปรับอาหารให้เป็นกรด(Acidifier) ปรุงแต่ง อาหาร ให้มีรสชาติ ใช้ล้างสารพิษจากผักและผลไม้ ช่วยดับกลิ่น ในตู้ไมโครเวฟ หรือใส่ในข้าวเวลาหุง ข้าวจะร่วนซุยหุง ขึ้นหม้อ นอกจากนี้ยังใช้แช่ผักให้ดูสดน่ารับประทาน ช่วยให้เนื้อนุ่มเมื่อนำมาใช้ในการหมัก

น้ำส้มสายชูกลั่น 5% 1 L

จุดเด่น

 1. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูกลั่นมาจากกระบวนการผลิตโดยวิธีธรรมชาติได้จากการนำเอทิลแอลกอฮอล์หมักกับ จุลินทรีย์เพื่อให้ได้กรดน้ำส้มที่บริสุทธิ์ใส ไม่มีตะกอน ให้รสชาติเปรี้ยว
 2. ไม่เติมสารกันเสียไม่มีกรดกำมะถันไม่แต่งสีกลิ่นหรือรสสังเคราะห์แต่อย่างใดจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

ส่วนประกอบ

กรดน้ำส้ม 5%

อายุสินค้า : (shelf life) 36 เดือน

เมนู เหมาะ กับการปรุงรส และ ใช้หมักดองผัก ผลไม้ต่างๆ ใช้ปรับอาหารให้เป็นกรด(Acidifier) ปรุงแต่ง อาหาร ให้มีรสชาติ ใช้ล้างสารพิษจากผักและผลไม้ ช่วยดับกลิ่น ในตู้ไมโครเวฟ หรือใส่ในข้าวเวลาหุง ข้าวจะร่วนซุยหุง ขึ้นหม้อ นอกจากนี้ยังใช้แช่ผักให้ดูสดน่ารับประทาน ช่วยให้เนื้อนุ่มเมื่อนำมาใช้ในการหมัก

น้ำส้มสายชูกลั่น 5% 3 L

จุดเด่น

 1. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูกลั่นมาจากกระบวนการผลิตโดยวิธีธรรมชาติได้จากการนำเอทิลแอลกอฮอล์หมักกับ จุลินทรีย์เพื่อให้ได้กรดน้ำส้มที่บริสุทธิ์ใส ไม่มีตะกอน ให้รสชาติเปรี้ยว
 2. ไม่เติมสารกันเสียไม่มีกรดกำมะถันไม่แต่งสีกลิ่นหรือรสสังเคราะห์แต่อย่างใดจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

ส่วนประกอบ

กรดน้ำส้ม 5%

อายุสินค้า : (shelf life) 36 เดือน

เมนู เหมาะ กับการปรุงรส และ ใช้หมักดองผัก ผลไม้ต่างๆ ใช้ปรับอาหารให้เป็นกรด(Acidifier) ปรุงแต่ง อาหาร ให้มีรสชาติ ใช้ล้างสารพิษจากผักและผลไม้ ช่วยดับกลิ่น ในตู้ไมโครเวฟ หรือใส่ในข้าวเวลาหุง ข้าวจะร่วนซุยหุง ขึ้นหม้อ นอกจากนี้ยังใช้แช่ผักให้ดูสดน่ารับประทาน ช่วยให้เนื้อนุ่มเมื่อนำมาใช้ในการหมัก

น้ำส้มสายชูกลั่น 5% 5 L

จุดเด่น

 1. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูกลั่นมาจากกระบวนการผลิตโดยวิธีธรรมชาติได้จากการนำเอทิลแอลกอฮอล์หมักกับ จุลินทรีย์เพื่อให้ได้กรดน้ำส้มที่บริสุทธิ์ใส ไม่มีตะกอน ให้รสชาติเปรี้ยว
 2. ไม่เติมสารกันเสียไม่มีกรดกำมะถันไม่แต่งสีกลิ่นหรือรสสังเคราะห์แต่อย่างใดจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

ส่วนประกอบ

กรดน้ำส้ม 5%

อายุสินค้า : (shelf life) 36 เดือน

เมนู เหมาะ กับการปรุงรส และ ใช้หมักดองผัก ผลไม้ต่างๆ ใช้ปรับอาหารให้เป็นกรด(Acidifier) ปรุงแต่ง อาหาร ให้มีรสชาติ ใช้ล้างสารพิษจากผักและผลไม้ ช่วยดับกลิ่น ในตู้ไมโครเวฟ หรือใส่ในข้าวเวลาหุง ข้าวจะร่วนซุยหุง ขึ้นหม้อ นอกจากนี้ยังใช้แช่ผักให้ดูสดน่ารับประทาน ช่วยให้เนื้อนุ่มเมื่อนำมาใช้ในการหมัก

น้ำส้มสายชูกลั่น 5% 10 L

จุดเด่น

 1. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูกลั่นมาจากกระบวนการผลิตโดยวิธีธรรมชาติได้จากการนำเอทิลแอลกอฮอล์หมักกับ จุลินทรีย์เพื่อให้ได้กรดน้ำส้มที่บริสุทธิ์ใส ไม่มีตะกอน ให้รสชาติเปรี้ยว
 2. ไม่เติมสารกันเสียไม่มีกรดกำมะถันไม่แต่งสีกลิ่นหรือรสสังเคราะห์แต่อย่างใดจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

ส่วนประกอบ

กรดน้ำส้ม 5%

อายุสินค้า : (shelf life) 36 เดือน

เมนู เหมาะ กับการปรุงรส และ ใช้หมักดองผัก ผลไม้ต่างๆ ใช้ปรับอาหารให้เป็นกรด(Acidifier) ปรุงแต่ง อาหาร ให้มีรสชาติ ใช้ล้างสารพิษจากผักและผลไม้ ช่วยดับกลิ่น ในตู้ไมโครเวฟ หรือใส่ในข้าวเวลาหุง ข้าวจะร่วนซุยหุง ขึ้นหม้อ นอกจากนี้ยังใช้แช่ผักให้ดูสดน่ารับประทาน ช่วยให้เนื้อนุ่มเมื่อนำมาใช้ในการหมัก