กิจกรรม Dim Sumlicious day by ภูเขาทอง

สำหรับกิจกรรม “Dim Sumlicious Day by ภูเขาทอง” ผู้ลูกค้าผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำติ่มซำ ที่มีรูปลักษณ์และไอเดียใหม่ ๆ

สำหรับกิจกรรม “Dim Sumlicious Day by ภูเขาทอง” ผู้ลูกค้าผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำติ่มซำ ที่มีรูปลักษณ์และไอเดียใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจ และยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมสนุกในช่วงวันพักผ่อนได้อีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก คนึง ถมปัด "Specialist" ด้านการทำติ่มซำจาก เจดดร้ากอนมาให้ความรู้และแนะนำเทคนิคในการทำติ่มซำที่ทุกคนสามารถทำรับประทานได้ที่บ้าน