เดินสายสวัสดีปีใหม่ 2557

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสระดับประเทศ ภายใต้แบรนด์ภูเขาทอง ศรีราชาพานิช และคินซัน นำขบวนประชาสัมพันธ์เดินสายมอบ “พวงพริกไทยเทพรส”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสระดับประเทศ ภายใต้แบรนด์ภูเขาทอง ศรีราชาพานิช และคินซัน นำขบวนประชาสัมพันธ์เดินสายมอบ “พวงพริกไทยเทพรส” ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยเทพรส จำนวน 4 ชิ้น ได้แก่ ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง ซอสพริกตราภูเขาทอง ซอสพริกผสมมะเขือเทศตราภูเขาทอง และซีอิ๊วถั่วเหลืองตราภูเขาทอง ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในแหล่งชุมชน เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ และครบรอบ 60 ปีของบริษัท ในปี 2557 โดยเริ่มจากชุมชนโดยรอบของ จ.สมุทรปราการ อาทิ ตลาดราชา รวมถึงแหล่งตลาดขนาดใหญ่ต่างๆ อาทิ ตลาด อ.ต.ก. ตลาดเยาวราช และบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นต้น