สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนโรงเรียน วัดโยธินประดิษฐ์

ผู้บริหารบริษัทไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) โดยคุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีพร้อมผู้บริหาร ส่งมอบผลิตภัณณ์พร้อมเงินสดจำนวน 100,000 บาท

ผู้บริหารบริษัทไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) โดยคุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีพร้อมผู้บริหาร ส่งมอบ ผลิตภัณณ์พร้อมเงินสดจำนวน 100,000 บาท