โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2566 มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าทางการศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง

 รายละเอียดโครงการ

วันที่  4 ธันวาคม 2566 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าทางการศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อจัดหางบประมาณในการจัดจ้างบุคลากร และพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาของโรงเรียน  จำนวน 10,000 บาท

 -ซอสภูเขาทอง  -เพราะทุกจานมีเรื่องราว