โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2566 มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มูลนิธิอัลเกาษัร และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

 รายละเอียดโครงการ

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มูลนิธิอัลเกาษัร และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานการกุศลเพื่อหารายได้ไปใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็กกำพร้าและยากไร้ จำนวน 40 ลัง รวมมูลค่า 21,150 บาท

-ซอสภูเขาทอง  -เพราะทุกจานมีเรื่องราว