โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2566 มอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทอง ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อจัดถุงยังชีพแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยที่จ.พระนครศรีอยุธยา

 รายละเอียดโครงการ

วันที่  28 ตุลาคม 2566 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองจำนวน 21 ลัง ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ รับมอบโดยท่านประธานฯนายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน เพื่อจัดถุงยังชีพ  และแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่า 22,354 บาท

 

-ซอสภูเขาทอง  -เพราะทุกจานมีเรื่องราว