โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชนซอยนกแก้ว

 รายละเอียดโครงการและภาพบรรยากาศ กิจกรรมออกโรงทาน ปี2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนออกโรงทาน

วันที่ 23 เมษายน 2566

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมออกโรงทานร่วมกับชุมชนซอยนกแก้ว ที่วัดโพธิยาราม (วัดทองคง)  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 โดยได้มอบเงินสนับสนุนออกโรงทานแก่ผู้นำชุมชน จำนวน 5,000 บาท