โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชนคลองศาลาแดง

รายละเอียดโครงการและภาพบรรยากาศ ร่วมงานรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ,ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง และเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันที่ 13 - 14 เมษายน 2566 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมกับชุมชนคลองศาลาแดง หมู่.6 ต.ท้ายบ้าน  ในกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ 2566 เมื่อวันที่ 13-14  เมษายน 2566 มีผู้ร่วมงานประมาณ 250 คน ภายในงานบริษัทฯได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุและคนพิการ มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันมูลค่า  5,000 บาท  พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทอง ผ้ากันเปื้อน และหมวก มูลค่า 6,750 บาท  รวมมูลค่า  11,570  บาท