โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2566 มอบอุปกรณ์การเรียน จัดกิจกรรมสอนทำอาหาร เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบถุงยังชีพ บริเวณชุมชนใต้สะพานพระราม 8

 ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ

วันที่  6 พฤษภาคม 2566 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อน้องให้ท้องอิ่มโดยมอบสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การเรียน จัดกิจกรรมสอนทำอาหารเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ ศูนย์สร้างโอกาสพระราม 8 และมอบถุงยังชีพให้เด็กๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ บริเวณชุมชนใต้สะพานพระราม 8  รวมมูลค่า 76,500 บาท