โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2566 มอบเงินบริจาคเงินบริจาคสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท

 รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2566 มอบเงินบริจาคเงินบริจาคสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท

วันที่  22-23 มกราคม 2566

คุณวรัญญา วิญญรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคเงินบริจาคสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท  เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโอกาสต่างๆ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2566