โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 9 แห่ง

 ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 9 แห่ง

วันที่  7-12 สิงหาคม  2565 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี  นครพนม และมุกดาหาร  จำนวน 9 โรงเรียน  จำนวน 80 ลัง มูลค่า 35,141 บาท  เนื่องในโอกาสกิจกรรมสำรวจโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและต้องการความช่วยเหลือ