โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ม.เกษตรศาสตร์

วันที่  17-21 เมษายน 2565  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดโครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  มูลค่า 9,000 บาท