โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

 ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

วันที่  17 สิงหาคม 2565 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)   มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ผ้ากันเปื้อน หมวก ผ้าเช็ดโต๊ะ  ที่ใช้ประกอบอาหาร มูลค่า 12,835 บาท เพื่อให้ทางโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ใช้ในกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำอาหาร  และใช้ในโรงครัวของทางโรงเรียน