โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และถัง IBC พร้อมถวายปัจจัยเงินสด แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

 ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และถัง IBC พร้อมถวายปัจจัยเงินสด แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่  9 กันยายน  2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง จำนวน  50 ลัง และถัง IBC ขนาด 1000 ลิตร จำนวน 18 ใบ และถวายปัจจัยเงินสดรวมทั้งหมดมูลค่า 50,000 บาท  แก่พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) แห่งวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมของทางวัดฯ