โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ให้โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้งสำโรง

 รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ให้โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้งสำโรง

วันที่  15 สิงหาคม 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสให้โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้งสำโรง  เพื่อใช้ในงานไหว้วิญญาณไร้ญาติประจำปี 2565 นำไปจัดถุงยัชีพแจกจ่ายให้ประชาชนผู้เดือดร้อนบริเวณ ต.สำโรงเหนือ  จำนวน 30 ลัง  มูลค่า 7,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน