โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ

รายละเอียด โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ

วันที่  21 กรกฏาคม 2565 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการจัดงานเทกระจาดประจำปี 2565  และจัดชุดยังชีพแจกให้ประชาชน จำนวน 80 ลัง ผ้ากันเปื้อน 50 ผืน มูลค่า 21,000 บาท