โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 รายละเอียด โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่  20 กรกฏาคม 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง  ให้สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อใช้จัดกิจกรรมในสมาคมสตรีไทยร่วมใจสามัคคี ครั้งที่ 1  จำนวน 25 ลัง มูลค่า 8,100 บาท นำรายได้เข้าสมาคมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป