โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

 รายละเอียดและภาพบรรยากาศโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

วันที่  5 กรกฎาคม 2565

มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการการบริจาคโลหิต  โดยมอบซอสปรุงรสฝาเหลืองขนาด 110 มล. จำนวน 15 ลัง และน้ำเปล่าศรีราชา จำนวน 25 แพ็ค แจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมโครงการ คิดเป็นมูลค่า  5,400 บาท