โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้บริษัท BJC

รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้บริษัท BJC

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 10,072  บาท มอบให้บริษัท BJC จัดกิจกรรม Big C Facebook Live Charity ทำการ Live สดขายสินค้า  รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดสมทบเข้ากองทุนมูลนิธิ BJC Big-C เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป