โครงการ “กล่องปันอิ่ม” สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 รวมภาพจากโครงการ “กล่องปันอิ่ม”สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ “กล่องปันอิ่ม” สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรกฎาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564 

     โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ  และร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แจ้งความประสงค์มาทางเพจของซอสภูเขาทองในโครงการ Fighting Power  โดยสั่งอาหารกล่องจากร้านอาหารทั่วประเทศ  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  คือ  โรงพยาบาล  สถานพยาบาล หน่วยงานราชการและเอกชน  และประชาชนในชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ  โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน 2564  รวมเป็นเงิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาท)  ซึ่งได้รับการตอบรับจากร้านค้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง

     ร้านอาหารสนใจและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 65 ร้านค้า  ใน 22 จังหวัด คือ

  • ภาคกลาง  กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา  สระบุรี  ลพบุรี  นนทบุรี  ปทุมธานี  พิจิตร เพชรบูรณ์  
  • ภาคตะวันออก  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี สระแก้ว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สกลนคร  นครราชสีมา  อุดรธานี
  • ภาคตะวันตก     ประจวบคีรีขันธ์  กาญจนบุรี
  • ภาคเหนือ          น่าน  อุตรดิตถ์  ลำพูน