โครงการ “ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ปี 2564

 รวมภาพบรรยากาศ โครงการ “ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ปี 2564

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  ครั้งที่ 1

     วันที่  7 มกราคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 20,000  บาท  ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำชุดยังชีพเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง


คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

     วันที่ 18 มกราคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 29,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  รับมอบโดยนายไพศาล พรหมยงค์  ประธานฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้  เนื่องจากน้ำในแม่น้ำสายหลักหลายสายหนุนสูง ฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับการปล่อยมวลน้ำจากเขื่อนบางลาง ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ถนนถูกตัดขาด และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง  ทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูเขาทองเพื่อจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ


อบต.ชัยมงคล  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร

     วันที่ 21 มกราคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 25,000  บาท  ให้แก่นายทองคำ  หลงเปลี่ยว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  เพื่อจัดทำถุงยังชีพเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง


โรงพยาบาลสุมทรปราการ ครั้งที่ 1

     วันที่ 19  พฤษภาคม 2564  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า  35,000 บาท  เพื่อปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโควิด และเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สมุทรปราการ


มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ครั้งที่ 1

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  บริษัทไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 32,500 บาท จัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบๆ โรงงาน ต.ท้ายบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากภัยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19  ได้รับเกียรติจากนายอเนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน  ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ  และคณะกรรมการมูลนิธิ  รับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ


 บ.เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 48,000 บาท ให้ บ.เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN  ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดทำอาหารกล่องส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์


Future Park And Zpell  (ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)

     วันที่ 7 มิถุนายน  2564   มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 122,000 บาท  เพื่อจัดทำชุด  Gift set  จำนวน 1,320 ชุด  มอบให้ห้าง Future Park And Zpell , โรงพยาบาลปทุมธานี ,โรงพยาบาลคลองหลวง , โรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี , สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี , หอการค้าปทุมธานี  เพื่อแจกจ่ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่มาให้บริการฉีดวัคซีน  และประชาชนที่มาใช้บริการฉีดวัคซีน


ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ  จ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 1 

     วันที่ 11 มิถุนายน  2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง  มูลค่า  34,000 บาท  ให้คุณณัฐทยา  สลัดทุกข์  ประธานชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  โครงการ “ถุงยังชีพ”  ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภูเขาทอง ข้าวสาร อาหารแห้ง  ผักสด อาหารสด แจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และต้องกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19


ครัว สจ.พิม อัศวเหม น้ำใจให้กัน  พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

     วันที่ 12 มิถุนายน  2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 122,000 บาท ให้สจ.พิม  อัศวเหม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  โครงการ “ครัว สจ.พิม อัศวเหม น้ำใจให้กัน”  จัดทำอาหารปรุงสุก จำนวน 2,000 กล่องเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ทุกข์ยากและต้องกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ในเขตพื้นที่พระสมุทรเจดีย์


สภ.สำโรงใต้  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ

     วันที่ 7 กรกฏาคม  2564   มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง มูลค่า  25,000 บาท  ให้สถานีตำรวจสำโรงใต้ รับมอบโดยพันตำรวจเอกจักรพงศ์  นุชผดุง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้  เพื่อใส่ตู้ปันสุขสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19


โรงพยาบาลสุมทรปราการ ครั้งที่ 2

     วันที่ 21  กรกฎาคม 2564  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า  30,000 เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการใช้ในการปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโควิด และเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  พร้อมทั้งมอบข้าวกล่อง 850 กล่อง มูลค่า 55,000 บาท   รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด   85,000 บาท


สำนักข่าว TOP NEWS

     วันที่ 6 และวันที่  11  สิงหาคม  2564   มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง มูลค่า 80,000 บาท ให้แก่สำนักข่าว TOP NEWS  สำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบประชาชนตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19   ซึ่งนายธีระ ธัญไพบูลย์  ผู้ประกาศข่าวช่อง TOP NEWS มารับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ


ชุมชนหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

     วันที่ 12 สิงหาคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง  -19  เป็นมูลค่า 9,200 บาท  แก่ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6      ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  เพื่อใช้ในการปรุงอาหารสำเร็จแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่กักตัวอยู่บ้านจากสถานการณ์โควิด


มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ครั้งที่ 2

     วันที่ 12 สิงหาคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 50,000 บาท  ให้แก่นายอเนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชน ต. ท้ายบ้าน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากภัยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  ครั้งที่ 2

     วันที่ 17 สิงหาคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง  เจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย มูลค่า 43,000  บาท  ให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  เพื่อมอบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  ทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูเขาทองเพื่อจัดทำถุงยังชีพ


โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้ง ข้างศาลเจ้าพ่อทัพ  จ.สมุทรปราการ

     วันที่ 18  สิงหาคม  2564   มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง มูลค่า 25,000 บาท ให้โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้ง ข้างศาลเจ้าพ่อทัพ  ร่วมกับสถานีตำรวจสำโรงเหนือ  สถานีตำรวจสำโรงใต้  จัดทำชุดยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และต้องกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19


ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ  จ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 2 

     วันที่ 10 กันยายน  2564   มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง มูลค่า  12,000 บาท  ให้คุณณัฐทยา  สลัดทุกข์  ประธานชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  โครงการ “ศูนย์รวมอาหารปันสุข สู้ภัยโควิด 19”  เพื่อใช้ในการปรุงอาหารสำเร็จใส่กล่องเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และต้องกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19