ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี2021

 รวมภาพ โครงการ “ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 2 ปี2021 มอบผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ปรุงอาหารและแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

     วันที่  19  พฤษภาคม 2564   บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารตราภูเขาทอง และชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ  มูลค่า  35,000 บาท เพื่อใช้ปรุงอาหารปรุงสำเร็จ  ให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรปราการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 32,500 บาท จัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบๆ โรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากภัยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 

     วันที่  21  พฤษภาคม 2564   บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภูเขาทอง ให้แก่ บ.เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  มูลค่า  48,000 บาท เพื่อใช้ปรุงอาหารสำเร็จส่งให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

     วันที่ 9 มิถุนายน 2564  คุณวรัญญา วิญญรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคม  บ.ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)   มอบหมายให้คุณสายชล โพธิ์สิงห์  ผู้จัดการแผนกบริหารสินค้าและโครงการ ผู้ดูแลด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง มูลค่า 10,000 บาท เพื่อร่วมโครงการ “ครัว สจ.พิม อัศวเหม น้ำใจให้กัน”  จัดทำโครงการอาหารปรุงสุกพร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ทุกข์ยาก และต้องกักตัวอยู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในเขตพื้นที่พระสมุทรเจดีย์ ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564  จำนวน 1,500 กล่อง

     วันที่ 11 มิถุนายน 2564  คุณวรัญญา วิญญรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคม  บ.ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)   มอบหมายให้คุณสายชล โพธิ์สิงห์  ผู้จัดการแผนกบริหารสินค้าและโครงการ ผู้ดูแลด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง มูลค่า 33,700 บาท ให้แก่สภ.สำโรงใต้ และชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อมอบให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน และต้องกักตัวอยู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว