ภูเขาทอง ร่วมงานสัมมนา โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพ.ศ.2563

 ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่สถานประกอบการ

          วันที่ 17 มิย. 2563  ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่สถานประกอบการ โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการประจำปีพ.ศ.2563 พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ภูเขาทอง ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงมอบให้อุตสหกรรมจังหวัด และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นตัวแทนนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว