ภูเขาทอง ร่วมสนับสนุนเงินสร้าง "ศาลารักษ์การงาน" ภายใต้โครงการรักษ์การอ่านของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง

 รวมภาพมอบเงินสนับสนุนสร้าง "ศาลารักษ์การอ่าน" ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563

          เมื่อวันที่ 14 กรฏาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  ร่วมสนับสนุนโครงการรักษ์การอ่านของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน   โดยสนับสนุนเงินเพื่อสร้าง   ‘ ศาลารักษ์การอ่าน ’  ให้กับโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เพื่อไว้ให้นักเรียนใช้อ่านหนังสือ และใช้เป็นประโยชน์อื่นๆ จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท

 

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว