ภูเขาทอง บริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ในงานตรุษจีนเยาวราช 2563

 ภาพ ภูเขาทอง มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ภายในงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ "ภูเขาทอง" นำเงินเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ  จำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมบำรุงสาธารณกุศล  สร้างโรงพยาบาล  ซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563

 

- ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว