"ซอสภูเขาทอง" ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากน้ำ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน สุขอนามัย เมื่อวันพุธ ที่ 28 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา

 ภาพบรรยากาศ การอบรมให้ความรู้ด้าน สุขอนามัย แก่ผู้ประกอบกิจกาารและประชาทั่วไป ที่เทศบาลเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2562

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสายชล โพธิ์สิงห์ ผู้จัดการแผนกบริหารสินค้าและโครงการ พร้อมด้วย คุณชินพันธุ์ อภิเลิศธนาพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำสมุทรปราการ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย ร่วมให้การอบรม ด้านสุขอนามัย แก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชน ตามโครงการ ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ภายในงานนอกจากจะมอบความรู้ด้าน สุขอนามัยแล้ว "ไทยเทพรส" ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ ตราภูเขาทอง และ ตราศรีราชาพานิช ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย