บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบเรือกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับ ชมรมอาสาสมัครกู้ภัยอากาศอำนวย

 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบเรือกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับ ชมรมอาสาสมัครกู้ภัยอากาศอำนวย(ทีมภูเขาทอง1)

     สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม จ.สกลนคร เมื่อปี พ.ศ.2559 ในครั้งนั้นส่งผลให้ประชาชนได้รับความรำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องของการเดินทาง และทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหายในช่วงที่น้ำท่วมสูง บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) “ซอสภูเขาทอง” ได้มองเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพี่น้องสาวสกลนคร และได้เห็นถึงความสำคัญของการกู้ภัยทางน้ำ จึงได้มอบ “เรือกู้ภัยทางน้ำ พร้อมเครื่องยนต์  เรือภูเขาทอง 1” เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของทีม “ชมรมอาสาสมัครกู้ภัยอากาศอำนวย” ในการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

     และเพื่อให้ทีมกู้ภัยอากาศอำนวยได้ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ซอสภูเขาทอง จึงได้สนับสนุน “อุปกรณ์กูภัย อุปกรณ์กู้ชีพ พร้อมเทรลเลอร์ลากเรือ” ให้กับทีม “ชมรมอาสาสมัครกู้ภัยอากาศอำนวย” เมื่อ ปี 2561ที่ผ่านมา   ซึ่งเรือภูเขาทอง1  ได้นำไปใช้ประโยชน์สาธารณกุศลมากมาย เช่น เป็นเรือเฝ้าระวังปฏิบัติงานทางน้ำในงานแข่งเรือประจำปีลำน้ำยามของ อ.อากาศอำนวย เข้าช่วยเหลือในอำเภออื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงในการค้นหาผู้สูญหายทางน้ำ ใช้ในงานขนส่งเสบียงและช่วยเหลือในการรับหน่วยแพทย์,พยาบาลตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยทางน้ำอีกด้วย

     และเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ซอสภูเขาทองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทีมกู้ภัยอากาศอำนวย ด้วยการส่งมอบ “ชุดดำน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด” เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ต่อไป

#ซอสภูเขาทอง #goldenmountainsauce #กู้ภัยอากาศอำนวย #ชมรมอาสาสมัครกู้ภัยอากาศอำนวย #CSRซอสภูเขาทอง #CSRไทยเทพรส