ซอส "ภูเขาทอง" จัดกิจกรรม CSR สนับสนุน "เสื้อกีฬาภูเขาทอง" ครั้งที่ 2 ให้กับ ชมรมนิวจอมทอง จ.ลำพูน

 ภาพบรรยากาศ ซอสภูเขาทอง นำทีม มอบเสื้อกีฬา สนับสนุนชมรม นิวจอมทอง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2562 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR มอบ "เสืื้อกีฬาภูเขาทอง" ครั้งที่ 2 ให้กับน้องๆ ชมรมนิวจอมทอง จ.ลำพูน เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีสวมใส่ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาในโอกาสต่าง ๆ 

โดยทาง ซอสภูเขาทอง รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป