สูตรน้ำจิ้มชาบูและปิ้งย่าง

วัตถุดิบและส่วนผสม

1. ซอสพริกบดดอง ตราภูเขาทอง           500  กรัม

2. น้ำส้มสายชู 5 % ตราภูเขาทอง            16  กรัม

3. ซอสหอยนางรม ตราภูเขาทอง             30  กรัม

4. น้ำมันงา                                          5  กรัม

5. น้ำตาลทราย                                   70  กรัม

6. งาขาวคั่ว                                         4  กรัม