สูตรน้ำยำ

วัตถุดิบและส่วนผสม

1. ซอสพริกบดดอง ตราภูเขาทอง        400  กรัม

2. ซีอิ๊วขาว ตราภูเขาทอง                    30  กรัม

3. น้ำตาลทราย                                 30  กรัม