สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ด

        
วัตถุดิบและส่วนผสม
1. ซอสพริกบดดอง ตราภูเขาทอง     400  กรัม
2. น้ำตาลทราย                              50  กรัม
3. ผักชี (หัั่นละเอียด)                        1  ต้น